Weronika Behling-Długołęcka

Weronika

Behling-Długołęcka

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii, certyfikowany diagnosta MOXO

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji z psychoterapii poznawczo – behawioralnej w ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach, cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych. Odbyłam staż kliniczny na oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych, szkołach, ośrodku socjoterapii, gabinecie prywatnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, zmagającymi się z trudnościami psychologicznymi i emocjonalnymi. Wyznaję zasadę, że to klient jest ekspertem i znawcą samego siebie. Podczas procesu terapeutycznego towarzyszę w uczeniu się nowych umiejętności, które wpływają na sposób myślenia i zachowanie tak, aby nie podtrzymywały dłużej problemu, czy objawów zaburzenia oraz pozwoliły zaangażować się w pełne życie, zgodne z wartościami klienta.

Scroll to Top