Paulina Turowska

Paulina

Turowska

Psycholog, pedagog specjalny – terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany diagnosta ADOS-2, Skali Stanford-Binet V, MOXO

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna: specjalność terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na kierunku psychologia: specjalność psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiadam uprawnienia do przeprowadzania zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki I i II stopnia. Zajmuję się również diagnozą rozwoju intelektualnego przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Odbyłam roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis oraz szkolenie bazowe 3 – modułowe SAZ – terapia behawioralna w teorii i praktyce. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2.

Diagnozuję dysleksję rozwojową przy zastosowaniu narzędzia Baterii Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych dla uczniów w wieku młodszym szkolnym, starszym szkolnym oraz nastolatków.

Odbyłam praktyki w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz staże w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” w Ząbkach na oddziale dziennym i Środowiskowym Domu Samopomocy na Targówku. 

Posiadam doświadczenie w pracy w szkole specjalnej, konsultowaniu i poradnictwie psychologicznym dorosłych, przeprowadzaniu psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

Wybrane szkolenia:  

  • Seksualność osób ze spektrum autyzmu
  • Emocje dziecka z zespołem Aspergera
  • Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo
  • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem
  • Grafomotoryka dla smyka
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
  • Mam zespół Aspergera
Scroll to Top