Paulina Podgórska_Gabinet Wzrastam

Paulina Podgórska

Psycholog, certyfikowany diagnosta ADOS-2, Stanford-Binet V, MOXO

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności z psychoterapii. Obecnie aktywnie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności w dziedzinie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Akademickim Ośrodku Pomocy, gdzie nabyłam praktykę w obszarze wsparcia psychologicznego. Miałam przyjemność pracować w zespole szkół, a także odbyć staż diagnostyczny. W ramach stażu prowadziłam diagnozy intelektu, korzystając z narzędzia Skala Inteligencji Stanford-Binet V. Ponadto uczestniczę w różnorodnych szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzięki czemu stale doskonalę swoje umiejętności zawodowe.

W pracy zwracam szczególną uwagę na komfort dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. Uważam, że jest to kluczowe dla zbudowania szczerej i ufnej więzi terapeutycznej, która może przyczynić się do poprawy codziennego funkcjonowania dziecka, a także całego systemu rodzinnego.

Scroll to Top