Paula Wołosik
ptak

Paula

Szewczyk

Dyplomowany logopeda ogólny i kliniczny, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany terapeuta ręki.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach logopedia ogólna i kliniczna.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi
i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyła m.in.
na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych
i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy
ul. Niekałańskiej oraz szpitali przy ul. Banacha
i ul. Lindleya w Warszawie. Odbywała praktyki
z osobami dorosłymi po udarach, ze schorzeniami neurologicznymi oraz po laryngektomii w Klinice Otolaryngologicznej szpitala przy ul. Banacha.
Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży
w licznych placówkach  oświatowych: w Poradni Logopedycznej LOGANN, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, Szkole Podstawowa nr 255
w Warszawie, Przedszkolu „Maluch” w Nadarzynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Otwockiej w Warszawie.

Interesuje się tematyką autyzmu, dlatego dodatkowo odbyła staż w Przedszkolu „Kamyk Zielony” w Warszawie oraz pracowała w prywatnych placówkach terapeutycznych. Na co dzień pracuje
z pacjentami neurotypowymi oraz w spektrum. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwa w szkoleniach logopedycznych
i rozwija swój warsztat pracy.

Ukończone szkolenia:
– Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju
– Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia
-Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart
-Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji
z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
-Skojarzenia do mówienia
– Miogopedia- praktyczna terapia miofunkcjonalna
-Alternatywne metody komunikacji. Wprowadzenie do AAC.
-Dyslalia- praktyczne podejście
-Terapia karmienia

Scroll to Top