Magdalena Gołuchowska

Magdalena

Gołuchowska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany diagnosta ADOS-2

Pracuję jako psycholog i psychoterapeutka. Jestem specjalistką w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii).  Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od 14. roku życia)  oraz młodych osób dorosłych. Pracuję w podejściu systemowym.

W indywidualnej psychoterapii towarzyszę młodym ludziom w odkrywaniu siebie. Zajmuję się trudnościami związanymi z obniżonym nastrojem, autoagresją, zaburzeniami odżywiania, silnym przeżywaniem lęku, trudnościami w obszarze relacji społecznych oraz trudnościami związanymi z doświadczeniami traumatycznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w fundacjach, pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej młodym osobom, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Kwalifikacje:

  • mgr psychologii, lic. pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  • Ukończony kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
  • Ukończone szkolenie „Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy” według zaleceń towarzystwa DeGPT (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie) oraz BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogike.V.).
  • Staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie “Dobry Rodzic-Dobry Start”.
  • Doświadczenie z pracy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Scroll to Top