Magdalena Gołuchowska

Magdalena

Gołuchowska

Pracuję jako psycholog i psychoterapeutka. Jestem specjalistką w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii).  Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od 14 roku życia)  oraz młodych osób dorosłych. Pracuję w podejściu systemowym.

W indywidualnej psychoterapii towarzyszę młodym ludziom w odkrywaniu siebie. Zajmuję się trudnościami związanymi z obniżonym nastrojem, autoagresją, zaburzeniami odżywiania, silnym przeżywaniem lęku, trudnościami w obszarze relacji społecznych oraz trudnościami związanymi z doświadczeniami traumatycznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w fundacjach, pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie udzielam pomocy psychologicznej młodym osobom, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego.

Swoją pracę podaję systematycznej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

 

Kwalifikacje:

  • mgr psychologii, lic. pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  • Ukończony kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ośrodek akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
  • Ukończone szkolenie „Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy” według zaleceń towarzystwa DeGPT (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie) oraz BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogike.V.).
  • Staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie “Dobry Rodzic-Dobry Start”.
  • Obecnie pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Scroll to Top