???????????????????

Kamila Śliwka

Pedagog specjalny w specjalizacji edukacji i rehabilitacji osób w spektrum autyzmu

Jestem absolwentką Uczelni Nauk Społecznych, gdzie ukończyłam Pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy TPD w Ząbkach oraz w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie.

Największe doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu zdobyłam jednak pracując z własnym dzieckiem. W 2011r. mój syn otrzymał diagnozę autyzmu wczesnodziecięcego. Był to przełomowy moment w moim rozwoju zawodowym. Chcąc jak najlepiej wspierać rozwój dziecka, zaczęłam kształcić się w zakresie pedagogiki specjalnej obejmującej m.in. spektrum autyzmu. Nieustannie rozszerzam swoje kompetencje w zakresie metod pracy z osobami z ASD oraz wsparcia emocjonalnego, motywacji czy samoświadomości. Wspieram również opiekunów osób z niepełnosprawnościami dzieląc się uzyskaną wiedzą i doświadczeniem. Współpracuję jako wolontariusz w Fundacji “GIGANCI” dla opiekunów osób z ASD, gdzie mam przyjemność pracować jako pedagog i wychowawca podczas półkolonii dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Aktywnie uczestniczę w tworzeniu warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji zajęć dla ich opiekunów.

W codziennej pracy najważniejsze dla mnie jest kompleksowe działanie obejmujące wsparcie terapeutyczne dziecka oraz  jego rodziny. Dzielę się doświadczeniem nie tylko jako pedagog,  ale także jako rodzic dziecka z ASD.

 

 

Scroll to Top