Gabinet Wzrastam_Ewa Knypińska-Pawlak

Ewa

Knypińska-Pawlak

Psycholog dziecięcy, pedagog specjalny, certyfikowany diagnosta ADOS-2, Stanford-Binet V, MOXO

Jestem psychologiem oraz pedagogiem specjalnym o specjalizacji wczesnego wspomagania rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych staży (m. in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Instytucie Matki i Dziecka), a także pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, przedszkolach integracyjnych oraz warszawskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowałam  się diagnozą oraz terapią dzieci do lat 7.

Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2 oraz trenerem TUS. Nieustannie poszerzam warsztat swojej pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących wspierania dzieci oraz ich rodzin.

W pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi najważniejsze jest dla mnie stworzenie bliskiej i autentycznej relacji, w której dziecko czuje się bezpiecznie i może wyrażać siebie. Szczególnie istotne jest dla mnie zintegrowanie oddziaływań terapeutycznych ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

Prywatnie jestem oddaną mamą dwójki dzieci.

 

 

Scroll to Top