Dominika Dzwonkowska_Cizio_Gabinet Wzrastam

Dominika

Dzwonkowska-Cizio

Psycholog, diagnosta Stanford – Binet 5, diagnosta MOXO

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w specjalności psychologia kliniczna. 
 
Ukończyłam zaawansowany stopień TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz studia podyplomowe z psychotraumatologii. 

Posiadam uprawnienia do diagnozowania rozwoju intelektu przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz do wykonywania testu MOXO
wspomagającego w procesie diagnozy zaburzeń uwagi, w tym ADHD. 

Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam odbywając staż w ośrodku terapii oraz pracując w poradnictwie psychologicznym. 

Pracuję w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Szczególnie ważne jest dla mnie budowanie bezpiecznej i szczerej relacji, abym mogła być wsparciem w wyzwaniach życiowych i rozwojowych, zwracając uwagę na potrzeby i możliwości. 

Zgodnie z założeniem TSR kieruję się zasadą, że każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia, a ja towarzyszę i wspieram go w procesie rozwojowym.
Scroll to Top