Cennik

Psycholog dziecięcy

Wizyta diagnostyczna (wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie) do 60 minut

220 zł

Badanie testem inteligencji Skala Stanford-Binet 5, kwestionariuszami ASRS, Conners-3, CDI-2 w cenie wizyty diagnostycznej

Terapia psychologiczna (płatna z góry) w pakiecie 5 spotkań po 50 minut

180 zł x5

Konsultacja wychowawcza dla rodziców dzieci w stałej terapii wraz z zaleceniami do 60 minut

200 zł

Pisemna opinia psychologiczna

200 zł

Badanie ADOS-2 przeprowadzone przez 2 certyfikowanych diagnostów*

880 zł

*cena obejmuje samo badanie ADOS-2, oferta dostępna po uzgodnieniu z diagnostą

Psycholog dla dorosłych

Wizyta diagnostyczna (wywiad, badanie psychologiczne, omówienie)

220 zł

Pisemna opinia psychologiczna

200 zł

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (50 minut)

180 zł

Badanie ADOS-2 przeprowadzone przez 2 certyfikowanych diagnostów*

880 zł

*cena obejmuje samo badanie ADOS-2, oferta dostępna po uzgodnieniu z diagnostą

Psychoterapia

Konsultacja do psychoterapii minimum 3 spotkania po 50 minut

220 zł

Stała psychoterapia - sesja 50 minut

210 zł

Pedagog specjalny

Wizyta diagnostyczna do 60 minut

200 zł

Terapia pedagogiczna (płatna z góry) w pakiecie 5 spotkań po 50 minut

180 zł x 5

Konsultacja dla rodziców dzieci w stałej terapii wraz z zaleceniami do 60 minut

200 zł

Pisemna opinia pedagogiczna

200 zł

Terapia ręki

Wizyta diagnostyczna do 60 minut

160 zł

Terapia ręki (płatna z góry) w pakiecie 5 spotkań po 50 minut

160 zł x 5

Konsultacja dla rodziców dzieci w stałej terapii ręki do 60 minut

160 zł

Logopeda

Wizyta diagnostyczna do 60 min

200 zł

Terapia logopedyczna (płatna z góry) w pakiecie 5 spotkań po 25 minut

100 zł x 5

Terapia logopedyczna (płatna z góry) w pakiecie 5 spotkań po 50 minut

180 zł x 5

Konsultacja dla rodziców dzieci w stałej terapii

200 zł

Pisemna opinia logopedyczna

150 zł

Złoty standard diagnozy spektrum autyzmu

ADOS-2 - procedura prowadzona przez dwóch certyfikowanych diagnostów
Dzieci od 1. roku życia do 18 lat

1. spotkanie

Wywiad psychologiczny (do 60 minut)

2. spotkanie

Obserwacja psychologiczna dziecka przed badaniem ADOS-2 (do 60 minut)

3. spotkanie

Badanie ADOS-2 wykonywane przez dwóch diagnostów (do 60 minut)

4. spotkanie

Omówienie wyników diagnozy (do 60 minut)

1500 zł
(płatne z góry za cały pakiet)

Opis diagnozy ADOS-2:
200 zł

ADI-R wywiad do diagnozy spektrum autyzmu

Wywiad do 120 minut

600 zł
(płatne z góry)

Pisemna informacja z wywiadu ADI-R

100 zł

Pełny pakiet badań ADOS-2 i ADI-R

2000 zł

Pełny pakiet badań ADOS-2 i ADI-R wraz z opisem

2250 zł

ADOS-2 - procedura prowadzona przez dwóch certyfikowanych diagnostów
Osoby dorosłe powyżej 18. roku życia

1. spotkanie

Wywiad psychologiczny (do 60 minut)

2. spotkanie

Badanie ADOS-2 wykonywane przez dwóch diagnostów (do 60 minut)

3. spotkanie

Omówienie wyników diagnozy (do 60 minut)

1250 zł
(płatne z góry za cały pakiet)

Opis diagnozy ADOS-2:
200 zł

Zaświadczenie

30 zł

Podane ceny obowiązują od 1.09.2023r.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r.:
1. Na pierwsze spotkanie z psychologiem, pedagogiem specjalnym lub logopedą wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny wizyty.
2. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jest płatne z góry 100% ceny.

Wpłat należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany poniżej. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wizyty on-line każdorazowo płatności należy dokonać przed spotkaniem i przesłać potwierdzenie przelewu na nasz adres mailowy.

Numer rachunku do wpłaty:
Gabinet Psychologiczny Alicja Ciesielska-Grzyb
37 2490 0005 0000 4500 8546 6412 (Alior Bank)

ul. Piłsudskiego 86
05-091 Ząbki

+48 787 027 780

kontakt@gabinetwzrastam.pl

Wizyta diagnostyczna (wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie) do 60 minut

220 zł

Złoty standard diagnozy spektrum autyzmu

Scroll to Top