Alicja Ciesielska Grzyb

Alicja

Ciesielska-Grzyb

Założycielka Gabinetu Wzrastam, psycholog, pedagog specjalny – terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej psychologię (specjalność kliniczna) oraz pedagogię specjalną (wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna). Obecnie prowadzę na tej uczelni zajęcia dla studentów wydziału psychologicznego.

Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2 – narzędzia będącego złotym standardem w wykrywaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci w każdym wieku.

Spełniając swoje marzenie o tworzeniu lepszego środowiska wychowawczego została Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz dla okresu wczesnego dzieciństwa 0-6 lat.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na stanowisku psychologa diagnosty w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadząc obserwacje i zajęcia terapeutyczne w przedszkolach, również integracyjnych. 

Specjalizuję się w diagnozie rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Gabinecie Wzrastam prowadzę indywidualną terapię dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju poznawczym i społeczno-emocjonalnym. 

Dziecko w terapii nie jest odrębną jednostką i często wsparcia wymaga cała rodzina. W ramach wspierania środowiska domowego prowadzę również konsultacje wychowawcze rodziców w nurcie Pozytywnej Dyscypliny. Podczas tych spotkań rodzice mogą poznać praktyczne strategie pozwalające uporać się z domowymi problemami w komunikacji z dzieckiem i partnerem. 

Moje zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się na wspieraniu dzieci i rodziców w sytuacji kryzysu rozwodowego. Podczas konsultacji wychowawczych z rodzicami pomaga znaleźć im drogę do przejścia przez ten trudny czas z jak najmniejszymi szkodami dla rozwoju emocjonalnego dziecka. 

Wybrane szkolenia i warsztaty:

 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców
 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny Okresu Wczesnego Dzieciństwa
 • Zamiast klapsa – potrafię się zatrzymać. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
 • Trening Umiejętności Społecznych. Fundacja Pomoc Autyzm 
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci przedszkolnych
 • Pomoce TUS 
 • Terapia ręki – szkolenie trzystopniowe certyfikowane
 • Praca terapeutyczna z traumą sytuacyjną i złożoną
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w traumie okołorozwodowej
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
 • Terapia małego dziecka z ASD
 • Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga
 • Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Jak wspierać dzieci w regulacji emocji? 
 • Kiedy “Uspokój się” nie działa
 • Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi
 • Rozszczepiony świat dziecka w sytuacji rozstania rodziców
Scroll to Top