Alicja Ciesielska Grzyb

Alicja

Ciesielska-Grzyb

Założycielka Gabinetu Wzrastam, psycholog, pedagog specjalny – terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany diagnosta ADOS-2

Ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej psychologię (specjalność kliniczna) oraz pedagogię specjalną (wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna). Obecnie prowadzę na tej uczelni zajęcia dla studentów wydziału psychologicznego.

Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2 – narzędzia będącego złotym standardem w wykrywaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci w każdym wieku.

Spełniając swoje marzenie o tworzeniu lepszego środowiska wychowawczego została Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz dla okresu wczesnego dzieciństwa 0-6 lat.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na stanowisku psychologa diagnosty w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadząc obserwacje i zajęcia terapeutyczne w przedszkolach, również integracyjnych. 

Specjalizuję się w diagnozie rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Gabinecie Wzrastam prowadzę indywidualną terapię dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju poznawczym i społeczno-emocjonalnym. 

Dziecko w terapii nie jest odrębną jednostką i często wsparcia wymaga cała rodzina. W ramach wspierania środowiska domowego prowadzę również konsultacje wychowawcze rodziców w nurcie Pozytywnej Dyscypliny. Podczas tych spotkań rodzice mogą poznać praktyczne strategie pozwalające uporać się z domowymi problemami w komunikacji z dzieckiem i partnerem. 

Moje zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się na wspieraniu dzieci i rodziców w sytuacji kryzysu rozwodowego. Podczas konsultacji wychowawczych z rodzicami pomaga znaleźć im drogę do przejścia przez ten trudny czas z jak najmniejszymi szkodami dla rozwoju emocjonalnego dziecka. 

Wybrane szkolenia i warsztaty:

 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców
 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny Okresu Wczesnego Dzieciństwa
 • Zamiast klapsa – potrafię się zatrzymać. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
 • Trening Umiejętności Społecznych. Fundacja Pomoc Autyzm 
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci przedszkolnych
 • Pomoce TUS 
 • Terapia ręki – szkolenie trzystopniowe certyfikowane
 • Praca terapeutyczna z traumą sytuacyjną i złożoną
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w traumie okołorozwodowej
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
 • Terapia małego dziecka z ASD
 • Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga
 • Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Jak wspierać dzieci w regulacji emocji? 
 • Kiedy “Uspokój się” nie działa
 • Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi
 • Rozszczepiony świat dziecka w sytuacji rozstania rodziców
Scroll to Top