Alicja Pacholczyk

Alicja Arcab

Pedagog specjalny – terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany diagnosta ADOS-2

W Gabinecie Wzrastam prowadzę terapię pedagogiczną i terapię wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2, trenerem umiejętności społecznych (TUS) i terapii ręki.

W pracy z najmłodszymi wykorzystuję elementy Sensoplastyki oraz Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju. Wspieram w pokonywaniu trudności dzieci od maluszków po dzieci szkolne. Zajmuję się również diagnozą i wspieraniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkole specjalnej, pracy z uczniami z dysleksją i dyskalkulią oraz w przedszkolu jako terapeuta pedagogiczny.

Scroll to Top