ADOS-2 – Badanie Protokołem Obserwacji Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Co to tak  naprawdę oznacza?

Badanie tak naprawdę stanowi zabawę. Przebiega ona według określonego schematu. Prowokuje on osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

ADOS-2 ma charakter częściowo ustrukturyzowany.

Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle
zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Dzięki temu możemy bawiąc się z dzieckiem ocenić, czy w jego funkcjonowaniu występują nieprawidłowości.

Oprócz danych jakościowych (obserwowanych zachowań) w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe – liczbowe. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego poziomu rozwoju językowego pozwala na określenie, czy zachowanie dziecka wskazuje na występowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale umożliwia także ocenę zmian zachodzących w czasie czy
w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka
możesz wykonać badanie w naszym gabinecie Wzrastam.
Psycholog w Ząbkach Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.

Podczas badania wraz z drugim psychologiem obserwują dziecko. Diagnoza wykonana przez dwie wykwalifikowane osoby jednocześnie jest kompleksowa, a rodzice otrzymują pełną informację o potrzebach rozwojowych swojego dziecka.

ul. Piłsudskiego 86
05-091 Ząbki

+48 787 027 780

kontakt@gabinetwzrastam.pl

Scroll to Top