ADOS-2 – Badanie Protokołem Obserwacji Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Co to tak  naprawdę oznacza?

Badanie ADOS-2 tak naprawdę stanowi zabawę. Przebiega ona według określonego schematu. Prowokuje osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

Badanie ADOS-2 ma charakter częściowo ustrukturyzowany

Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Dzięki temu możemy bawiąc się z dzieckiem ocenić, czy w jego funkcjonowaniu występują nieprawidłowości.

Oprócz danych jakościowych (obserwowanych zachowań) w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe – liczbowe. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego poziomu rozwoju językowego pozwala na określenie, czy zachowanie dziecka wskazuje na występowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Badanie ADOS-2 pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale umożliwia także ocenę zmian zachodzących w czasie czy
w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka
możesz wykonać badanie w naszym Gabinecie Wzrastam w Ząbkach.
Psycholog w Ząbkach Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Podczas badania wraz z drugim psychologiem obserwują dziecko. Diagnoza wykonana przez dwie wykwalifikowane osoby jednocześnie jest kompleksowa, a rodzice otrzymują pełną informację o potrzebach rozwojowych swojego dziecka.

Gabinet Wzrastam jest jednym z nielicznych miejsc wykonującym badanie ADOS-2 w Warszawie, Ząbkach i powiecie wołomińskim przez dwóch certyfikowanych diagnostów jednocześnie.

Certyfikowani diagności ADOS-2 w Gabinecie Wzrastam:

1. Alicja Ciesielska-Grzyb – psycholog, pedagog specjalny

2. Paulina Turowska – psycholog, pedagog specjalny

3. Magdalena Gołuchowska – psycholog, psychoterapeuta

4. Ewa Knypińska-Pawlak – psycholog, pedagog specjalny

5. Alicja Arcab – pedagog specjalny

6. Paulina Podgórska – psycholog

ul. Piłsudskiego 86
05-091 Ząbki

+48 787 027 780

kontakt@gabinetwzrastam.pl

Scroll to Top